Kategori: Aktiviteter

De fleste møder i Rådgiverforum Næstved holdes internt for medlemmerne,

Møderne holdes ofte hos én af medlemsvirksomhederne, men ellers på hotel, vandrehjem eller andre kursuslokaler. men én eller to gange om året afholdes større arrangementer, hvor virksomheder udefra inviteres, så de kan få kendskab til vores medlemsvirksomheder.

Møderne annonceres her på hjemmesiden, via nyhedsmail til medlemmerne – og ofte via vores linkedIn-gruppe.

For at få størst muligt udbytte af netværket, opfordres medlemmerne til at sende en substitut, hvis man er forhindret i at deltage i et arrangement.

Rådgiverforum fejrer 10 års jubilæum

I snart 10 år har vores forening bestået. Vi har i bestyrelsen valgt at lægge jubilæumsarrangementet henne i den lune ende af foråret fremfor at være nøjagtig på grundlæggelsesdatoen, som vistnok var tidligere på...

Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes der til den ordinære generalforsamling 2019 med dagsorden jf. vedtægterne: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. Bestyrelsens oplæg til...