Vores bud på en bedre placering i DI analysen

Onsdag den 28/10 kl. 16.00 var vores møde flyttet til Rådhuskroen

Kan vi i Rådgiverforum komme med et bud på en bedre placering i DI analysen?

Det var overskriften på vores tema denne dag og debatten var da også livlig. Men der var en fællesnævner – nemlig at vi alle ønskede at tale vores by op til det den fortjener. DI analysen giver efter vores mening ikke et ret visende billede af erhvervs klimaet i vores by, men nærmere nogle få personers holdning til enkelte ting.

Mødedeltagerne gav formandskabet prokura til at tage initiativ til et fællesmøde med Borgmester Carsten Rasmussen og Kommunaldirektør Thomas Therkildsen samt Næstved Erhverv, Næstved Erhvervsforening og Cityforeningen for sammen at sætte en positiv bevægelse igang, således at vi forhåbentlig kan påvirke den almindelige holdning.

Den 11. november har formanden Kristian Skov-Andersen haft møde med  Rasmus Holst-Sørensen og Thomas Jakobsen, Næstved Erhverv og vi er nu i dialog med både kommunen og Næstved Erhverv om emnet. Rasmus var helt enig i at vi er en nærliggende samarbejdspartner i denne henseende. Det blev derfor aftalt at lave en rammeaftale for et samarbejde for 2016.

Vi drøfter dette emne videre på medlemsmødet den 23. november 2015