Medlemsmøde på Rådhuskroen mandag den 23. november 2015

Rammeaftale med Næstved Erhverv.

Næstved Erhverv og RGFN er blevet enige om at udforme en hensigtserklæring om samarbejde i 2016.

Den 23/11  drøfter vi:
– Hvordan vores udspil til aftalen skal se ud.
– Hvordan skal din branche indarbejdes i aftalen?
– Desuden følger vi op på vores deltagelse i Erhvervs foreningens strategiseminar
– Vores henvendelse til borgmesterkontoret m.fl. om en bedre placering til Næstved i DI-analysen.

Vi ser frem til et stort fremmøde på:

Rådhuskroen mandag den 23. november kl. 16.00 – 1 sal