Forslag til Regionsprojekter 18. september 2014

Sådan gik det!

Den 18. september 2014  var 16 rådgivere samlet på Maglemølle Erhvervspark med det formål at finde ideer og projekter, der via Region Sjælland kan være med til at udvikle vores område og skabe arbejdspladser.

Baggrunden var en tidligere snak med Regions formand Jens Stenbæk, som udtrykte bekymring om alle de projekter, der blev investeret i uden resultater. Her tog vi udfordringen op i RGFN og inviterede medlemmerne til en ”brainstorming” på ideer som  kunne gennemføres i regionen.

Efter 2 timers intense drøftelse i flere grupper blev resultatet følgende overskrifter:

  • Problemløsning indenfor sundhed og handicap
  • Tiltrækning af virksomheder
  • Ledelsesbistand til virksomheder
  • En Sjællands ”Camino”
  • Fremme af bosætning sydfra som reaktion på affolkning
  • Udvikling af kulturelt ”kørekort” til udefrakommende arbejdskraft
  • Anvendelse af tomme kommunale ejendomme

Disse forslag bliver præsenteret for Regionen af Kristian Skov-Andersen og Torben Johansen på et møde i Regionen den 10. oktober 2014

IMG_0185  IMG_0189

 

Du kan se lidt mere fra dagen på dette LINK