Fremtidsvisioner for havnen – Møde 21-02-2018

Rådgiverforum havde fornøjelsen af at indbyde til et møde om fremtidsvisionerne for Næstved Havn. Vi havde også inviteret havneudvalgsformand Kristian Skov-Andersen til at komme med mødets oplæg. Kristian kom i egenskab af nytiltrådt formand for havnen og kunne  i denne rolle diskutere fremtidsplanerne vedr. havnen med de fremmødte. Havnen er i den grad interessant i forhold til byens sjæl og identitiet.Tænk blot på miljøet omkring bymidten og Næstved Kommunes erhvervsstruktur. Der viste sig at være et overvældende fremmøde. Vi blev bekræftet i, at der er mange interesser – både store og små – i forhold havnen og dens udvikling. Udviklingen af havnen og dens omgivelselser samt timingen i dette er måske en de mest komplekse byudviklingsopgaver, byen står overfor.

Tidspunkt: 21-02-2018 

Sted:  Havnekontoret, Næstved Havn

Billeder fra mødet: