Generalforsamling 2016 er gennemført

Årets generalforsamling er nu overstået med et godt fremmøde og referatet vil snarest blive lagt her på hjemmesiden.

IMG_1904

Indkaldelse til
Generalforsamling i Rådgiverforum Næstved
torsdag 19. maj 2016 kl. 16.00
på Det Røde Pakhus, Riddergade 1A.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
P.b.v.
Kristian Skov-Andersen
formand

Download indkaldelse

Download resultatopgørelse og balance 2015-16

Forslag til budget 2016-17

Indkomne forslag