Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes der til den ordinære generalforsamling 2019 med dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  4. Bestyrelsens oplæg til kommende års aktiviteter.
  5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af formand og kasserer.
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt evt. suppleant.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Tidspunkt: 27-05-2019 16:00 – 18:00  

Sted: ZBC Næstved, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

Frist for forslag: 20-05-2018. Evt. forslag sendes til info@futuremind.nu