Generalforsamling 2018

På den ordinære generalforsamling blev følgende punkter behandlet jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  4. Bestyrelsens oplæg til kommende års aktiviteter.
  5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af formand og kasserer.
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt evt. suppleant.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Tidspunkt: 29-05-2018 16:00 – 18:00  

Sted: Rådhuskroen, Skomagerrækken 8, 4700 Næstved

ReferatReferat af generalforsamling 29 maj 2018