Generalforsamling i Rådgiverforum med spændende indlæg i Det Røde Pakhus

Kære alle, mød op til generalforsamling i Rådgiverforum Næstved 21. maj (som sædvanligt næstsidste torsdag i måneden) kl. 15.45 i Det Røde Pakhus i Riddergade, 1. sal.

Selvom hele bestyrelsen har mod på fremtiden, må du gerne overveje om du fremover gerne vil spille en rolle i bestyrelsen med at placere RGFN endnu bedre på by- og landkortet på vegne af vores medlemmer og områdets udviklings behov. På dagen vil der bl.a. blive afholdt en konkurrence, som forudsætter at du har en mobiltelefon eller Ipad med, som kan gå på nettet. Og ja, præmie til vinderen. Desuden lidt godt fra husets køkken og kælder.

Vel mødt!