Strategioplæg til Næstved Erhvervsforening

Som opfølgning på vores strategimøde den 24. august vil bestyrelsen præsentere det endelige oplæg til Næstved Erhvervsforening.

Mødested og øvrige indslag bliver annonceret senere.