Næstved Erhvervsforening – Generalforsamling på Menstrup Kro den 18. marts kl. 16.00

Da Næstved Erhvervsforening holder generalforsamling den 18. marts 2015 (dagen før vores faste café møde) og vi i Rådgiverforum skal uddele Iværksætterprisen ved denne lejlighed, har vi besluttet at udsætte café mødet til april.

Til denne lejlighed har vi fremstillet en banner på 4 x 2 meter med alle vores logoer og denne vil blive ophængt i lokalet ved generalforsamlingen.

Banner 2x4 m (2)

Denne banner er kommet til verden med god hjælp fra:

 • Gerd Hallas, Hallas Grafiske – som har lavet opsætningen.
 • Flemming Olsen, Mercoprint – der har forestået trykningen

 

Dagsorden til Næstved Erhvervsforenings Generalforsamling

 1. Valg af dirigent1. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

  1. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år

  1. Godkendelse af næste års kontingent og budget.

  1. Behandling af medlemmernes forslag.

  1. Valg til bestyrelsen

  1. Valg af revisor

  1. Eventuelt

  Efter generalforsamlingen er der indlæg ved politisk kommentator, fhv. minister Hans Engell om emnet ´Aktuel politik/Erhverv Sydsjælland´

  Derefter er Næstved Erhvervsforening vært ved en gang skipperlabskovs og 1 øl/vand el. 1
  glas vin

  Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et ´no show´ gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet.

  Tilmelding til sekretariatet senest mandag den 16. marts 2015 på mail ne@naestvederhvervsforening.dk eller telefon 55 73 66 99, idet deltagernavn og firma/organisation bedes anført. Hvis man ikke deltager i traktementet, bedes dette venligst meddelt.

 

HUSK TILMELDING: ne@naestvederhvervsforening.dk – eller på tlf. 55 73 66 99