Kategori: Det’ sket

Glögg hos Cafe Coffee & Cream

På vores møde i december samles vi traditionen tro under juleagtige former. Der bliver tale om fri leg i den sædvanlig gode Rådgiverforum stemning med glögg og æbleskiver. Tidspunkt: 12-12-2018  15:30 – 17:30 Mødeadresse: Ringstedgade...

Medlemsmøde hos CASA Arkitekter

CASA Arkitekter har i lighed med andre af Rådgiverforums medlemsvirksomheder vækstet overtiden.  Mød op og hør om, hvordan det er gået til. På mødet vil medlemsvirksomheden T2 Management repræsenteret ved Torben Johansen stå for yderligere et...

Medlemsmøde hos Revision Vadestedet

Denne gang mødes vi hos et af Næstveds lokalt forankrede revisionshuse. Medlemsvirksomheden udbyder en bred vifte af ydelser, spændende over økonomisk, finansiel og revisionsmæssig rådgivning. Mød op og hør nærmere. På mødet vil bestyrelsen...

Medlemsmøde hos DGE Miljø-og ingeniørfirma

Vi lægger ud med, at besøge denne medlemsvirksomhed, som har en god og solid væksthistorie på bagen – både på nationalt og internationalt plan. Det er også lykkedes at vækste lokalt. Mød op og...

Generalforsamling 2018

På den ordinære generalforsamling blev følgende punkter behandlet jf. vedtægterne: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. Bestyrelsens oplæg til kommende års...

Bygge og Anlæg lige nu – Næstved Erhverv arrangement 28-02-2018

Næstved Erhverv afholder dette arrangement, hvor der vil blive præsenteret nyt fra bygge-og anlægsfronten herunder byudviklingsprojekter i Næstved samt anvendelse i IT i byggeriet. Link: http://naestvederhverv.dk/events/byggeri/ Tilmelding: 23-02-2018 (brug ovenstående link)        

Fremtidsvisioner for havnen – Møde 21-02-2018

Rådgiverforum havde fornøjelsen af at indbyde til et møde om fremtidsvisionerne for Næstved Havn. Vi havde også inviteret havneudvalgsformand Kristian Skov-Andersen til at komme med mødets oplæg. Kristian kom i egenskab af nytiltrådt formand...

Juleglögg i Tybjerghus

Kom oplev et resultat af iværksætteri, som skabte et samlingspunkt i Tybjerglille Bakker lokalsamfund. Tina Olsens beretning om det bliver således årets juleeventyr i Rådgiverforum. Mød op on location. Sted: Tybjerghus Smedebakken 32, Tybjerglille Bakker,...

Rådgiverforum støtter innovationskulturen

Rådgiverforum bakker op om innovationskulturen – f.eks. når der skal bruges “voksne” som dommere m.v. ifm. Virksomhedsudfordringen. Vi mener, at den form for opmærksomhed er med til stimulere og motivere iværksættervækstlaget i Næstved Kommune....